1- تألیف و گردآوری 11 عنوان کتاب ؛
2- رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد در سال 1395 ؛
3- دارای 45 مقاله در مجلات علمی ؛
4- ارائه 35 مقاله در همایش¬های ملی و بین¬المللی ؛
5- مجری 11 طرح تحقیقاتی.