۱- تألیف ۵ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۵ عنوان مقاله در مجلات علمی ؛
۳- کسب مدال طلای انفرادی المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور ؛
۴- عنوان بهترین مقاله در ژورنال رسمی جامعه بین¬المللی نخاع ؛
۵- مجری ۳ طرح پژوهشی دانشگاهی.