۱- تألیف ۳ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۱۲ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس های ملی و بین المللی ؛
۳- معدل اول در بین دانشجویان رشته بهداشت عمومی طی ۷ ترم متوالی ؛
۴- رتبه برتر انجمن های علمی دانشگاه در سال ۱۳۹۷ ؛
۵- کسب رتبه برتر در جشنواره تیتر ۱۱.