۱- جوان برگزیده استان فارس در سال ۱۳۹۷ ؛
۲- تألیف ۶ عنوان کتاب علمی ؛
۳- دارای ۳۰ مقاله در مجلات علمی ؛
۴- ارائه ۷۶ مقاله در کنگره های ملی و بین المللی ؛
۵- دارای یک ثبت اختراع.