۱- تألیف و ترجمه ۶ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۲۷ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
۳- مقام سوم کشوری دانشجوی پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۷ ؛
۴- مقام اول کشوری رشته سیره معصومین دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۸ ؛
۵- مقام اول کشوری ایده پردازی ورزشی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۸.