۱- تألیف ۱ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۳۰ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
۳- حافظ کل قرآن کریم ؛
۴- رتبه سوم پایان نامه برتر برای رساله دکتری در همایش ملی قرآن کریم در سال ۹۸ ؛
۵- مدرس دانشگاه اصفهان از سال ۹۶ تاکنون.