۱- دارای ۵۹ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین¬المللی ؛
۲- عضو بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۷ ؛
۳- مجری ۵ طرح پژوهشی شهرسازی ؛
۴- مقام اول در رشته پرسمان معارفی قرآن و عترت کشور سال ۱۳۹۶ ؛
۵- مدیر مسئول نشریه دانشجویی شهرهای فردا.