۱- تألیف ۶ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۳۱ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
۳- تکمیل پنج طرح تحقیقاتی ؛
۴- اخذ جوایز بنیاد ملی نخبگان در ۴ سال پیاپی ؛
۵- طراحی و ساخت چندین طرح فناورانه.