1- تألیف 6 عنوان کتاب ؛
2- دارای 31 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
3- تکمیل پنج طرح تحقیقاتی ؛
4- اخذ جوایز بنیاد ملی نخبگان در 4 سال پیاپی ؛
5- طراحی و ساخت چندین طرح فناورانه.