۱- تألیف ۱ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۲۴ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
۳- دارای ۱۰ ثبت اختراع ؛
۴- مخترع برتر کشور در خانه ملت (مجلس شورای اسلامی) بهمن ۹۴ ؛
۵- رتبه اول تحقیقات در جشنواره هنر و ادبیات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کشور.