۱- تألیف و ترجمه ۴ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۳۱ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
۳- ارائه ۳ طرح تحقیقاتی علمی ؛
۴- برگزیده برتر آثار در سومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی سال ۱۳۹۷ ؛
۵- مدرس دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی تهران و استان قزوین.