۱- دارای ۲۳ مقاله در مجلات علمی و همایش های ملی و بین المللی ؛
۲- دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۶ ؛
۳- عضو استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ؛
۴- ثبت اختراع با عنوان مغناطیس طبیعی ؛
۵- استفاده از فرصت مطالعاتی ۷ ماهه در کشور اسپانیا.