۱- تألیف و ترجمه ۳ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۴۵ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
۳- ثبت ۷ اختراع در زمینه مهندسی عمران ؛
۴- دانشجوی نمونه کشوری در بین تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۵ ؛
۵- پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۷.