۱- تألیف و ترجمه ۵ عنوان کتاب ؛
۲- دارای ۱۹ مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
۳- برنده جایزه و عضو بنیاد ملی نخبگان از سال ۹۴ تا سال ۹۸ ؛
۴- برگزیده در بخش کتاب جشنواره ملی حرکت در سال ۹۶ ؛
۵- برگزیده جشنواره تألیفات علمی علوم انسانی علامه جعفری در سال ۹۷.