1- دارای 9 مقاله علمی در در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
2- برنده جایزه بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 و 1397 ؛
3- دانشجوی نمونه دانشگاه در سال 1397 و 1398 ؛
4- برگزیده جایزه بزرگ علمی دانشجویی در سال 1398 ؛
5- مدرس دانشگاه¬های آزاد استان.