1- همکاری در تدوین 4 عنوان کتاب ؛
2- دارای 5 مقاله علمی در مجلات علمی داخلی و بین المللی ؛
3- همکاری در 9 پروژه تحقیقاتی ؛
4- کسب مقام در مسابقه پل‌های چوبی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی ؛
5- دانشجوی نمونه کشوری و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی.