1- تألیف 2 عنوان کتاب ؛
2- دارای 38 مقاله علمی در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین¬المللی ؛
3- مجری و مشاور 14 طرح دانشگاهی ؛
4- دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری در سال 1396 ؛
5- دانشجوی برگزیده دانشکده محیط زیست دانشگاه در سال 1393.