1- تألیف 1 عنوان کتاب ؛
2- دارای 7 مقاله در مجلات علمی ؛
3- مدیر مسئول نشریه عمران پژوه ؛
4- برگزیده سومین دوره جایزه بزرگ علمی دانشجویی در سال 1397 ؛
5- برنده جایزه بنیاد ملی نخبگان در سال 1398.