1- تألیف بیش از 70 عنوان کتاب و مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی ؛
2- سرپرستی بیش از 100 پایان نامه و رساله در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ؛
3- سردبیر 5 نشریه علمی – پژوهشی معتبر ملی زیر نظر وزارت علوم ؛
4- تاسیس گروه تاریخ و کتابخانه آن در دانشگاه الزهرا (س ) ؛
5- تربیت نیروی متخصص برای هیأت علمی دانشگاه¬های کشور ؛
6- عضو مؤثر در هیأت ممیزه دانشگاه¬های کشور ؛
7- عضو مرکز همکاری¬های بین المللی ژاپن jica.