۱- مستعد برتر عرصه آموزش ؛
۲- ممتاز تحصیلی مرکز فقهی طی سه سال متمادی؛
۳- کارشناسی رشته مهندسی مکانیک سیالات از دانشگاه صنعتی اصفهان؛
۴- استاد کارگاه های آموزشی در حوزه علمیه قم؛
۵- مدرس سطوح عالی فقه و اصول.