۱- ثبت دو اختراع ملی و یک اختراع بین المللی pct ؛
۲- مخترع سطح ۲ بنیاد ملی نخبگان ؛
۳- دارای بیش از ۷ عنوان مقاله علمی چاپ شده ؛
۴- عضو هیئت علمی دانشگاه ؛
۵- بنیانگذار ۳ شرکت دانش‏بنیان و شتاب دهنده آراتل با ۷ محصول.