۶- ثبت یک اختراع با عنوان ساخت مخزن فلز-کامپوزیت نگهداری محلولهای خورنده با بیشینه گرادیان دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد با محیط ؛
۷- مخترع سطح ۲ بنیاد ملی نخبگان ؛
۸- تألیف یک عنوان کتاب ؛
۹- داری ۱۲ مقاله در مجلات علمی داخلی و بین المللی ؛
۱۰- مشاور و مجری بیش از ۳۰ پروژه صنعتی ؛
۱۱- طراحی و ساخت مخازن سوخت منعطف و بالون های هواشناسی.