6- ثبت یک اختراع با عنوان ساخت مخزن فلز-کامپوزیت نگهداری محلولهای خورنده با بیشینه گرادیان دمای 100 درجه سانتیگراد با محیط ؛
7- مخترع سطح 2 بنیاد ملی نخبگان ؛
8- تألیف یک عنوان کتاب ؛
9- داری 12 مقاله در مجلات علمی داخلی و بین المللی ؛
10- مشاور و مجری بیش از 30 پروژه صنعتی ؛
11- طراحی و ساخت مخازن سوخت منعطف و بالون های هواشناسی.