1- ثبت یک اختراع با عنوان نانوپوشش ضدآلودگی و عایق حرارتی پایه آب ؛
2- مخترع سطح 3 بنیاد ملی نخبگان ؛
3- دارای 5 مقاله در مجلات علمی داخلی و بین المللی ؛
4- کسب بهترین معدل کل در بین دانشجویان در سال های 81، 82 ،83 ؛
5- دانشجوی ممتاز كارشناسي ارشد رشته شيمي آلي سال 86 ؛
6- مؤسس شرکت دانش‏بنیان از سال 90.