گفتگو با دکتر محمد حسن معینی

ویدیوی گفتگو و اهدای جایزه به مخترع برگزیده
جناب آقای محمد حسین معینی
دکترای مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران

آشنایی مختصر:

۱- ثبت یک اختراع با عنوان ساخت مخزن فلز-کامپوزیت نگهداری محلولهای خورنده با بیشینه گرادیان دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد با محیط
۲- مخترع سطح ۲ بنیاد ملی نخبگان
۳- تألیف یک عنوان کتاب
۴- داری ۱۲ مقاله در مجلات علمی داخلی و بین المللی
۵- مشاور و مجری بیش از ۳۰ پروژه صنعتی
۶- طراحی و ساخت مخازن سوخت منعطف و بالون های هواشناسی