گفتگو با دکتر علی محمد ولوی

ویدیوی گفتگو و اهدای جایزه به دانشمند ارجمند
جناب آقای دکتر علی‌محمد ولوی
دکترای تاریخ اسلام و ادیان
فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس و استاد دانشگاه الزهرا ( س )

آشنایی مختصر:

۱- تألیف بیش از ۷۰ عنوان کتاب و مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی
۲- سرپرستی بیش از ۱۰۰ پایان نامه و رساله در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
۳- سردبیر ۵ نشریه علمی – پژوهشی معتبر ملی زیر نظر وزارت علوم
۴- تاسیس گروه تاریخ و کتابخانه آن در دانشگاه الزهرا (س )
۵- تربیت نیروی متخصص برای هیأت علمی دانشگاه¬های کشور
۶- عضو مؤثر در هیأت ممیزه دانشگاه¬های کشور
۷- عضو مرکز همکاری¬های بین المللی ژاپن jica