محدثه السادات فخار

دانشجوی کارشناسی ارشد،

رشته علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

  • مؤلف دو عنوان کتاب
  • نویسنده بیش از 20 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی
  • مشارکت در سه طرح بین المللی و داخلی
  • پژوهشگر برگزیده دانشگاه
  • کسب عنوان طرح برگزیده کشوری