مصطفی محبیان

دانشجوی مقطع دکتری،

رشته معماری، دانشگاه یزد

  • مؤلف یک عنوان کتاب
  • نویسنده 10 مقاله علمی در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی
  • دارای یک مورد ثبت اختراع صنعتی
  • دانشجوی نمونه دانشگاه و دانشجوی برگزیده بنیاد نخبگان در چندین سال
  • مجری و مشاور چندین طرح دانشگاهی و پژوهشگاهی