زمان‌بندی فرایندها و مراحل شناسایی و انتخاب واجدین شرایط برای دریافت جایزه سال البرز به صورت منظم و در شهریورماه هر سال انجام می گیرد. در سال 1398 به دلیل شیوع ویروس کوید 19 و همه گیری بیماری کرونا، امکان برگزاری همایش مربوط به صورت حضوری و در زمان مقرر آن فراهم نیامد. سرانجام، «همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز» در روز سه‌شنبه مورخ 1399/۵/28 از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ، به صورت ارتباط ویدیو کنفرانس و برخط از طریق اینستاگرام و کانال بنیاد فرهنگی البرز در آپارات به صورت همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار ‌گردید.