سامانه‌های بنیاد فرهنگی البرز
بنیاد فرهنگی البرز سامانه نخبگان سامانه دانش‌آموزان ثبت نام
مقدار
دفتر مرکزی

خیابان سمیه. قبل از خیابان شهید موسوی. پلاک 180

91005550–021

Info - at - alborzprize.ir

فرم تماس با سامانه

عزیزان می‌توانند از طریق فرم حاضر با دبیرخانه جایزه البرز تماس داشته باشند. همچنین می توانید از طریق پست الکترونیک، با دبیرخانه در تماس بوده و یا نسبت به ارسال مدارک و مستندات گوناگون، مبادرت نمایید.