1- تألیف 3 عنوان کتاب ؛
2- دارای 12 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس های ملی و بین المللی ؛
3- معدل اول در بین دانشجویان رشته بهداشت عمومی طی 7 ترم متوالی ؛
4- رتبه برتر انجمن های علمی دانشگاه در سال 1397 ؛
5- کسب رتبه برتر در جشنواره تیتر 11.