گفتگو با دکتر محمد حسن معینی

ویدیوی گفتگو و اهدای جایزه به مخترع برگزیده
جناب آقای محمد حسین معینی
دکترای مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران

آشنایی مختصر:

1- ثبت یک اختراع با عنوان ساخت مخزن فلز-کامپوزیت نگهداری محلولهای خورنده با بیشینه گرادیان دمای 100 درجه سانتیگراد با محیط
2- مخترع سطح 2 بنیاد ملی نخبگان
3- تألیف یک عنوان کتاب
4- داری 12 مقاله در مجلات علمی داخلی و بین المللی
5- مشاور و مجری بیش از 30 پروژه صنعتی
6- طراحی و ساخت مخازن سوخت منعطف و بالون های هواشناسی