گفتگو با دکتر علی محمد ولوی

ویدیوی گفتگو و اهدای جایزه به دانشمند ارجمند
جناب آقای دکتر علی‌محمد ولوی
دکترای تاریخ اسلام و ادیان
فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس و استاد دانشگاه الزهرا ( س )

آشنایی مختصر:

1- تألیف بیش از 70 عنوان کتاب و مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی
2- سرپرستی بیش از 100 پایان نامه و رساله در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
3- سردبیر 5 نشریه علمی – پژوهشی معتبر ملی زیر نظر وزارت علوم
4- تاسیس گروه تاریخ و کتابخانه آن در دانشگاه الزهرا (س )
5- تربیت نیروی متخصص برای هیأت علمی دانشگاه¬های کشور
6- عضو مؤثر در هیأت ممیزه دانشگاه¬های کشور
7- عضو مرکز همکاری¬های بین المللی ژاپن jica