پیام مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز به مناسبت بزرگداشت هفته استاد و معلم

به‌نام خدا

 یک پدر بخشنده‌ی آب و گل است / یک پدر روشن‌گر جان و دل است

 لیک اگر پرسی کدامین برترین / آن‌که دین آموزد و علم یقین

 استادان، فرهیخته‌گان و فرزانه‌گان

تعلیم از شئون الهی است و خداوند این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و از این روست که تعلیم و تعلم، سنت نیکوی آفرینش است و مهرورزان نیز با پذیرش این مسئولیت، نام خود را در این گروه، در قالب اهل خرد و اندیشه ثبت کرده‌اند تا حقیقت چگونه اندیشیدن، چگونه انتخاب کردن و چگونه زیستن را معنا دهند.

امروز محله‌های مطهر عشق، داستان راستان‌ی را سینه به سینه روایت می‌کنند که در غبار تیره‌ی برخاسته از جهل، رد گام‌هایی روشن، طالبان حقیقت را در پی خود می‌خواند و کوچ سرخ شهید معرفت و تفکر، یادآور فرصتی است دوباره تا مسافر راه‌های ناپیموده و مرزبان آزاداندیشی، حق‌طلبی و بیداری باشیم و شعر ایمان را در گوش زندگی زمزمه کنیم.

پیوند شب‌های قدر و بزرگ‌داشت مقام استاد را گرامی می‌دارم و از خدای علیم و حکیم، علم و حکمت بی‌پایان برای استادان، فرهیخته‌گان و فرزانه‌گان ایران‌زمین آرزومندم.

 حیدر ارشدی

 مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز

دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی