کاربر
عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشرشده است

کاربر گرامی!

  • لطفاً اطلاعات کاربری خود را در بخش ویرایش شناسنامه، کامل کنید.
  • لینک تکمیل اطلاعات لازم برای داوری و بارگذاری مدارک، در زمان تعیین شده در همین فضای کاربری شما ایجاد و فعال خواهد شد.
  • در قسمت بارگذاری فایل متنی، می توانید در صورت تمایل، رزومه علمی خود را در قالب فایل PDF ارسال کنید. (غیر اجباری)
  • در قسمت بارگذاری عکس، می توانید علاوه بر عکس پروفایل خود، یک عکس پرسنلی (4*6) رنگی ارسال کنید. قابل توجه اینکه عکس خواهران ارجمند باید با حجاب کامل باشد.