کاربر
عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشرشده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

دانشجو و مخترع گرامی!

پیرو تماس گرفته شده با منتخبین سه برابر ظرفیت، برای دریافت جایزه 1400 ، این عزیزان تا 25 خرداد مهلت دارند تا مدارک خود را مطابق اطلاعیه‌های مربوط به دانشجویان و مخترعین به دبیرخانه جایزه البرز ارسال کنند. بدیهی است داوری نهایی، بین عزیزانی که مدارکشان کامل باشد؛ صورت خواهد گرفت. اسامی برگزیدگان نهایی پس از اتمام فرایند داوری و ارزشیابی نهایی اعلام خواهد شد.

توجه داشته باشید که کامل بودن اطلاعات کاربری افراد، برای ورود به بخش ارزیابی نهایی الزامی است.

برای این منظور بر روی علامت کلیک کرده و به بخش ویرایش شناسنامه وارد شوید!