شورای هماهنگی

این شورا از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد ملی نخبگان، مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه تشکیل می شود.. اعضای محترم شورای هماهنگی، همه ساله از سوی مراجع ذی ربط انتخاب شده و با برگزاری جلسات متعدد و انجام بررسی های لازم نسبت به شناسایی، صلاحیت سنجی، انتخاب و معرفی واجدین شرایط به بنیاد فرهنگی البرز مبادرت می نمایند.