شیوه‌نامه جایزه البرز

کاربران عزیز!

دستورالعمل مربوط به خود را به دقت مطالعه  و اقدامات خود را مطابق آن تنظیم کنید. در صورت نیاز، سؤالات خود را از طریق فرم تماس با دبیرخانه مطرح نمایید.

دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرایط عمومی داوطلبان:

1- تمامی دانشجویانی که از تاریخ فراقت از تحصیل ایشان تا زمان آغاز ثبت نام بیش از یک سال سپری نشده باشد، می­توانند در این جایزه شرکت کنند.

2- تنها فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی چهار سال اخیر دانشجویان مورد قبول خواهد بود.

3- هر دانشجو صرفاً یکبار در بخش نخبگانی جایزه البرز می‌تواند بعنوان برگزیده انتخاب گردد.

4- حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان برای همه مقاطع و رشته­ها در این رقابت (17) می­باشد. برای دکترای تخصصی بالینی ارائه گواهی قبولی در یک آزمون ارتقاء الزامی است.

5- نداشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فراخوان بعنوان شرط ورود الزامی است. (کارشناسی 10 نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته 6 نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته 14 نیمسال، دکتری عمومی (پزشکی 8 سال، دندان پزشکی و داروسازی 7 سال و دامپزشکی 12 نیمسال)، دکتری پیوسته 14 نیمسال، دکتری تخصصی (PhD) 10 نیمسال، دکتری تخصصی بالینی 5 سال)

6- دانشجویان دارای سابقه محکومیت قطعی از شورای انضباطی و یا مراجع قانونی ذی‌ربط در مقطع مربوطه امکان شرکت در این رقابت را ندارند.

7- دانشجویانی که همزمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند، فقط در یک رشته تحصیلی مجاز به شرکت در این رقابت خواهند بود.

8- شرط سنی شرکت در این رقابت حداکثر 40 سال می‌باشد.

 • نکات قابل ملاحظه:
 • قویاً تأکید می‌شود متقاضیان، با مطالعه دقیق شیوه‌نامه و راهنماهای مرتبط، از بارگذاری اطلاعات نامعتبر و نامربوط در سایت خودداری نمایند.
 • در صورتی که در هر مرحله از بررسی مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطلاعاتی نامعتبر و خلاف واقع بارگذاری کرده است، علاوه بر محرومیت دائم از جایزه البرز، حق پیگیری حقوقی موضوع برای بنیاد فرهنگی البرز محفوظ خواهد ماند.
 • انتخاب دانشجویان در هر مقطع و شاخه تحصیلی به صورت مجزا و بر اساس شاخص­های معین صورت می­پذیرد.
 • تفسیر شرایط، تشخیص صلاحیت­ها و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوع آیین نامه، صرفا بر عهده دبیرخانه جایزه البرز می­باشد.
 • سهم امتیازات هر بخش:

در هر رشته تحصیلی، مواردی که جهت داوری مورد بررسی قرار خواهند­گرفت شامل بخش آموزشی، پژوهشی، نوآوری و فناوری و مسئولیت­پذیری اجتماعی می­باشد که سهم هر کدام برای هریک از رشته­های تحصیلی به تفکیک در جدول ذیل آورده شده­است. نمره نهایی، از جمع حاصل­ضرب نمرات نهایی داوطلب در هر بخش­ در ضریب مربوطه حاصل می­شود.

جدول (1) سهم بخش­های مختلف برای امتیازدهی در مقاطع مختلف (اعداد بر حسب درصد می­باشند)

نوع بخش

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد پیوسته

دکتری عمومی

\دکتری پیوسته

دکتری تخصصی(PhD)

دکتری تخصصی بالینی

آموزشی

45

35

30

20

10

25

پژوهشی

25

35

35

40

45

40

نوآوری و فناوری

20

20

25

30

35

25

مسئولیت‌پذیری اجتماعی

10

10

10

10

10

10

 • بخش آموزشی

نحوه محاسبه امتیاز آموزشی:

سهم امتیازهای آموزشی برای هر مقطع تحصیلی مطابق با جدول 2 امتیازدهی خواهد شد:

جدول (2) سهم امتیازهای آموزشی برای مقاطع­های مختلف (مجموع امتیاز هر مقطع تحصیلی 100 درنظر گرفته شده است)

فعالیت آموزشی

کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و گسسته و دکتری تخصصی (PhD)

دکتری عمومی

دکتری تخصصی بالینی

معدل کل

100

75

آزمون جامع

25

آزمون ارتقاء

100

 

ماده 1: امتیاز معدل و آزمون ارتقاء

نحوه محاسبه ضریب امتیاز معدل:

 • معدل کل 17 تا 20: ضریب امتیاز معدل از یک  

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از رابطه بالا در امتیاز “معدل کل” موجود در جدول 2، سهم امتیاز معدل می­باشد.

ضریب معدل دانشگاه برای دانشگاه­های سطح یک برابر 1/1و برای سایر دانشگاه ها برابر 1 می­باشد.

دانشگاه‌های سطح یک: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی استان فارس.

*مدرک مورد نیاز: تصویر کارنامه تحصیلی به همراه ریزنمرات

نحوه محاسبه ضریب امتیاز آزمون ارتقاء:

 • ضریب آزمون ارتقا اول: 0.1
 • ضریب آزمون ارتقا دوم: 0.3
 • ضریب آزمون ارتقا سوم: 0.6

تذکر: گواهی قبولی در آزمون ارتقاء اول برای شرکت در این رقابت الزامی است.

در صورت ارائه هر دو گواهی آزمون ارتقاء، حاصل­ضرب مجموع ضرایب رابطه بالا در امتیاز “آزمون ارتقاء” موجود در جدول 2، سهم آزمون ارتقاء می­باشد.

ماده 2: آزمون جامع

به برگزیدگان آزمون­های جامع کشوری در رشته دکتری عمومی، همانند جدول شماره 3 امتیازدهی خواهد شد.

جدول (3) امتیاز مربوط به برگزیدگان آزمون­های جامع کشوری (مقادیر در عدد 100 ضرب شده ­اند)

نوع آزمون

رتبه

ضریب امتیاز

پزشکی

داروسازی و دندانپزشکی

جامع علوم­پایه کشوری

اول

50

100

دوم تا چهارم

40

80

پنجم تا هفتم

25

50

هشتم تا دهم

15

30

جامع پیش­کارورزی کشوری

اول

50

دوم تا چهارم

40

پنجم تا هفتم

25

هشتم تا دهم

15

*مدرک مورد نیاز: تصویر گواهی از سایت سازمان سنجش یا سازمان سنجش آموزش پزشکی

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول بالا در امتیاز ” آزمون جامع ” موجود در جدول 2، سهم امتیاز آزمون جامع می­باشد.

 • بخش مستندات پژوهشی

عناوینی که در این بخش مورد ارزیابی و داوری قرار می­گیرند، به تفکیک میزان اثرگذاری در جدول 4 ذکر شده­اند.

جدول (4) سقف امتیازهای پژوهشی برای مقاطع مختلف (مجموع امتیاز هر مقطع تحصیلی 100 درنظر گرفته شده است)

فعالیت پژوهشی

سقف ضریب امتیاز برای همه مقاطع تحصیلی

مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها

55

تألیف یا ترجمه کتاب

25

کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر

20

تبصره 1: کلیه فعالیت‌های پژوهشی باید مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد.

بصره 2: همایش‌های داخلی و بین‌المللی باید مورد تائید معاونت پژوهشی دانشگاه باشند. گواهی حضور و ارائه کنفرانس‌های داخلی و خارجی الزامی بوده و در مجموع حداکثر سه مقاله از کنفرانس­ها پذیرفته خواهد شد.

تبصره3: ارسال فایل نسخه الکترونیکی منتشر­شده مقاله الزامی است.

تبصره4: مقالات و کتاب‌ها حتما باید به مرحله چاپ رسیده باشند و عناوین تحت داوری مورد پذیرش نیستند.

ماده3: امتیاز مقالات چاپ شده

تبصره 1: سقف تعداد مقالات دریافتی پنج مقاله به انتخاب دانشجو می‌باشد.

جدول (5) محاسبه امتیازات مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ملاحظات

سهم حداکثر ضریب امتیازها برای همه مقاطع تحصیلی

نوع مجله

امتیاز این مقالات استثناء می‌باشد.

20

مجلات Nature و Science

مقالات چاپ شده در مجلات ۱٪  برتر در هر حوزه موضوعی که بر اساس دسته‌بندي JCR  منتشر می‌شود.

12

مقالات در مجلات 1% برتر

مقالات چاپ شده در مجلات 10% برتر در هر حوزه موضوعی که بر اساس دسته‌بندي JCR  منتشر می‌شود.

10

مقالات در مجلات 10% برتر

بر اساس سایت

Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago

6

ISI + Q1

بر اساس سایت

Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago

5

ISI + Q2

IF ³1

4

سایر مقالات ISI

IF < 1

3

مجلات علمی پژوهشی معتبر که در وزارتین نمایه شده باشد.

فارسی = 2

انگلیسی = 3

ISC, JCR

مجلات علمی پژوهشی معتبر وزارتین که در SCOPUS  نمایه شده باشد.

براساس عناوین پیشنهاد شده از طرف دانشکده یا گروه‌ها در حوزه‌های معماری، هنر و علوم انسانی و تائید معاونت پژوهشی دانشگاه

3

مجلات معتبر علمی پژوهشی غیر ISC (در زمینه‌های خاص)

مقالات کامل داوری شده

2

سایر مجلات معتبر علمی

همایش‌های بین‌المللی و همایش ملی

خلاصه مقالات

1

همایش‌های معتبر بین‌المللی همایش معتبر ملی

 

* مدارک مورد نیاز: 1- تصویر صفحه اول مقالات چاپ شده در نشریات و همایش‌های علمی 2- تصویر صفحات اینترنتی نشان دهنده نمایه نشریه (ISC , Scopus , (ISI)WOS)، رتبه JCR نشریه (Q1 تا Q3) و رتبه نشریه در سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمام مقالات

تبصره1: امتیاز تعلق گرفته برای هر مقاله برحسب سهم همکاری و تعداد همکاران مطابق جدول 6 خواهد بود.

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول شماره 5 در ضریب به­دست آمده از جدول شماره 6 در امتیاز ” مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها ” موجود در جدول 4، سهم امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها می­باشد.

جدول (6) تعیین سهم هر یک از همکاران از امتیازات پژوهشی(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

اول یا نویسنده مسئول

بقیه همکاران

1

100

——-

2

90

60

3

80

50

4

70

40

5

60

30

6 و بالاتر

50

25 ≥

ماده 4: امتیاز تألیف یا ترجمه کتاب

جدول (7) سهم امتیاز تألیف یا ترجمه کتاب(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ردیف

نوع فعالیت

سهم حداکثر ضریب امتیاز­ها

چاپ انتشارات دانشگاهی

چاپ انتشارات غیر دانشگاهی

1

تألیف کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

33

15

2

ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

20

8

3

گردآوری کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

20

8

* مدارک مورد نیاز: تصویر صفحه اول شناسنامه کتاب‌های تألیفی و فهرست کتاب‌های تألیفی، ترجمه و تألیف یک فصل کتاب

تبصره1: تمامی کتاب‌ها باید به مرحله چاپ رسیده باشند و دارای کد رهگیری (شابک) باشند.

تبصره2: برای تالیف و گردآوری کتاب به زبان خارجی ضریب 1.3 اعمال می‌شود.

تبصره3: تالیف و گردآوری یک فصل یا چند فصل به زبان خارجه امتیازی معادل ترجمه دانشگاهی دارد.

تبصر4: تعیین سهم هریک از همکاران در نوشتن کتاب معادل جدول 6 می‌باشد.

تبصره 5: سقف تعداد کتاب­های دریافتی، سه کتاب به انتخاب دانشجو می‌باشد.

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول شماره 7 در ضریب به­دست آمده از جدول شماره 6 در امتیاز ” تألیف یا ترجمه کتاب ” موجود در جدول 4، سهم امتیاز تألیف یا ترجمه کتاب می­باشد.

 ماده 5: کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر داخلی و بین‌المللی

به هرمورد گواهی کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر داخلی و بین‌المللی مورد تائید بنیاد ملی نخبگان مطابق با جدول 8 امتیاز دهی خواهد شد.

تبصره: سقف تعداد گواهی­های دریافتی سه گواهی به انتخاب دانشجو می‌باشد.

جدول (8) نحوه محاسبه امتیازات در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ردیف

عنوان جشنواره­ها و مسابقات معتبر

سهم حداکثر ضریب امتیازها برای همه مقاطع

رتبه1

رتبه2

رتبه3

1

جشنواره جوان خوارزمی (بخش دانشجویی)، جشنواره دانشجوی نمونه کشوری و المپیاد علمی دانشجویی

33

27

20

2

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی،  کتاب سال دانشجویی و کتاب سال جمهوری اسلامی

27

20

13

3

مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران (بخش دانشجویی)، مسابقات ملی فناوری نانو (دانشجویی)، جشنواره ملی ایده‌های برتر، مسابقات برنامه‌نویسی ACM، جشنواره منطقه‌ای اختراعات رویش، جشنواره بورس ایده‌ها، مسابقات ره نشان، جشنواره دانشجویی علوم و فناوری­های نوین در پزشکی و …

20

13

7

* مدارک مورد نیاز: تصویر گواهی رسمی کسب رتبه در جشنواره علمی از دبیرخانه جشنواره

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول شماره 8 در امتیاز ” کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر ” موجود در جدول 4، سهم امتیاز کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر می­باشد.

بخش نوآوری و فناوری

عناوینی که در این بخش مورد ارزیابی قرار می­گیرند، به تفکیک میزان اثرگذاری در جدول10 و 11 ذکر شده­اند.

جدول (9) سقف امتیازهای نوآوری و فناوری برای مقاطع مختلف (مجموع امتیاز هر مقطع تحصیلی100درنظر گرفته شده است)

نوع فعالیت

سقف امتیاز برای همه مقاطع تحصیلی

ثبت اختراع

30

کارآفرینی

70

ماده 6: ثبت اختراع

هر مورد ثبت اختراع تأیید شده بر اساس نظر داوران و با توجه به جدول شماره 10 امتیازدهی خواهد شد.

هـر مـورد ثـبت اخـتراع تأیید شـده مـشابـه بـا مـقالات علمی بین همکاران تقسیم می‌شود.

تبصره 1:  حـداکثر دو مـورد ثبت اختراع از دانشجویان همه مقاطع تحصیلی قابل پذیرش است.

تبصره 2: در هر مورد ثبت اختراع هم­زمان داخلی و خارجی، تنها به یک تأئیدیه امتیازدهی خواهد­شد.

جدول (10) ضریب امتیاز ثبت اختراع داخلی یا خارجی براساس وضعیت اختراع / محصول (مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

وضعیت اختراع / محصول

ضریب امتیاز

تأییدیه (های) اخذ شده

ثبت حقوقی در اداره ثبت اسناد و مرکز مالکیت­های معنوی

10

مراجع ذی­صلاح نظیر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران/ بنیاد ملی نخبگان/ وزارت بهداشت

20

ثبت اختراعات در خارج از کشور

50

* مدارک مورد نیاز: تصویر گواهی ثبت اختراع به همراه تأییدیه علمی از مراجع ذی­صلاح

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول شماره 10 در ضریب به­دست آمده از جدول شماره 6 در امتیاز ” ثبت اختراع ” موجود در جدول 9، سهم امتیاز ثبت اختراع می­باشد می­باشد.

ماده 2: کارآفرینی و مهارت‌های آن

جدول (11) نحوه محاسبه امتیازات در بخش کارآفرینی و مهارت­های آن(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

 

عنوان

ضریب امتیاز

مدارک

تنها یکی از این موارد ارسال شود.

عضو موسس(سهامدار) واحد فناور(مستقردر مرکز رشد)

10

تصویر گواهی معتبر از واحد فناور مستقر در مرکز رشد

عضو موسس (سهامدار) شرکت خلاق

12

· تصویر گواهی معتبر مبنی بر خلاق بودن شرکت

· تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

عضو موسس(سهامدار) شرکت دانش بنیان

40

·  تصویر گواهی معتبر دال بر دانش­بنیان بودن شرکت

·  تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

 

فناوری های مورد تائید ایران تک هاب

TRL3

تصویر گواهی معتبر از پارک علم و فناوری گیلان

پروژههای ارتباط با صنعت دانشگاه

پروژه کوچک با مبلغ کمتر و یا مساوی یک میلیارد ریال:
5

تصویر گواهی رسمی از مدیریت امور فناوری دانشگاه برای طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی و برون

دانشگاهی با ذکر تأیید سقف مبلغ قرارداد (و یا تصویر گواهی رسمی از مدیریت امور فناوری دانشگاه برای دستاوردهای پژوهشی تجاری­سازی شده با ذکر درآمد اختصاصی دانشگاه)

پروژه متوسط با مبلغی بین یک تا سه میلیارد ریال:
8

پروژه بزرگ با مبلغ بیش از سه میلیارد ریال:
10

برگزیدگان رویدادهای استارتاپی

5

تصویر گواهی معتبر از جانب برگزار کننده رویداد (مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری و شتاب­دهنده­های دانشگاهی).

راه اندازی شرکت با فعالیت­های اقتصادی در منطقه خود (روستا یا شهرستان)

5

تصویر گواهی ثبت شرکت (و یا تصویر گواهی معتبر دال بر راه­اندازی شرکت دارای فعالیت­های

اقتصادی در روستا یا شهرستان محل سکونت یا تحصیل) ۲- تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

مجموع حاصل­ضرب ضریب­های به­دست آمده از جدول شماره 11 در امتیاز ” کارآفرینی ” موجود در جدول 9، سهم امتیاز کارآفرینی می­باشد.

بخش مسئولیت‌پذیری اجتماعی

محاسبه امتیازهای مربوط به بخش مسئولیت­پذیری اجتماعی مطابق جدول شماره 12 محاسبه می­گردد.

لازم به یادآوری است که مجموع حاصل­ضرب ضریب­های به دست­آمده از جدول شماره 12 در امتیاز “بخش مسئولیت­پذیری اجتماعی” موجود در جدول 1، سهم امتیاز این بخش را شکل می­دهد.

تبصره: برای هر کدام از موارد ذکر­شده در جدول شماره 12، ارائه یک مدرک کافی است.

جدول (12) نحوه محاسبه امتیازات در بخش مسئولیت­پذیری اجتماعی (مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

نوع فعالیت

بخش بندی

سقف ضریب امتیاز

فعالیت‌های عام المنفعه

مشارکت اجتماعی در حوادث و بحران‌ها

7

شرکت در گروه‌های جهادی

7

تشکیل و همکاری در خیریه

7

 

بین‌المللی

ملی

استانی

دانشگاهی

فعالیت‌های فرهنگی

فعالیت‌های قرآنی

حفظ قرآن

10

8

6

4

مفاهیم و تفاسیر

8

6

4

3

قرائت

6

3

2

1

کتاب

تالیف

8

ترجمه

6

گردآوری

4

 

بین‌المللی

ملی

استانی

دانشگاهی

جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی ورزشی

نهج البلاغه

6

3

2

1

مسابقات ورزشی

10

8

5

3

جشنواره هنری و ادبی

8

5

3

2

 

سایر فعالیت­ها

مقاله فرهنگی

5

عضویت در نهادها دانشجوئی

6

سایر

2

دانشجویان وزارت علوم

دانشجویان وزارت علوم

شرایط عمومی داوطلبان:

1- تمامی دانشجویانی که از تاریخ فراقت از تحصیل ایشان تا زمان آغاز ثبت نام بیش از یک سال سپری نشده باشد، می­توانند در این جایزه شرکت کنند.

2- تنها فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی چهار سال اخیر دانشجویان مورد قبول خواهد بود.

3- هر دانشجو صرفاً یکبار در بخش نخبگانی جایزه البرز می‌تواند بعنوان برگزیده انتخاب گردد.

4- حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت در همه مقاطع 17 می­باشد.

5- نداشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فراخوان بعنوان شرط ورود الزامی است. (کارشناسی 10 نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته 6 نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته 14 نیمسال، دکتری تخصصی 10 نیمسال)

6- دانشجویان دارای سابقه محکومیت قطعی از شورای انضباطی و یا مراجع قانونی ذی‌ربط در مقطع مربوطه امکان شرکت در این رقابت را ندارند.

7- دانشجویانی که همزمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند، فقط در یک رشته تحصیلی مجاز به شرکت در این رقابت خواهند بود.

8- شرط سنی شرکت در این رقابت حداکثر 40 سال می‌باشد.

نکات قابل ملاحظه:

 • قویاً تأکید می‌شود متقاضیان، با مطالعه دقیق شیوه‌نامه و راهنماهای مرتبط، از بارگذاری اطلاعات نامعتبر و نامربوط در سایت خودداری نمایند.
 • در صورتی که در هر مرحله از بررسی مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطلاعاتی نامعتبر و خلاف واقع بارگذاری کرده است، علاوه بر محرومیت دائم از جایزه البرز، حق پیگیری حقوقی موضوع برای بنیاد فرهنگی البرز محفوظ خواهد ماند.
 • انتخاب دانشجویان در هر مقطع و شاخه تحصیلی به صورت مجزا و بر اساس شاخص­های معین صورت می­پذیرد.
 • تفسیر شرایط، تشخیص صلاحیت­ها و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوع آیین نامه، صرفا بر عهده دبیرخانه جایزه البرز می­باشد.

 

 • سهم امتیازات هر بخش:

در هر رشته تحصیلی، مواردی که جهت داوری مورد بررسی قرار خواهند­گرفت شامل بخش آموزشی، پژوهشی، نوآوری و فناوری و مسئولیت­پذیری اجتماعی می­باشند که سهم هر کدام برای هریک از رشته­های تحصیلی به تفکیک در جدول ذیل آورده شده­است. نمره نهایی، از جمع حاصل­ضرب نمرات نهایی داوطلب در هر بخش­ در ضریب مربوطه حاصل می­شود.

جدول (1) سهم بخش­های مختلف برای امتیازدهی در رشته­های مختلف (اعداد بر حسب درصد می­باشند)

عنوان هر بخش

فنی­مهندسی و علوم پایه

علوم انسانی و هنر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

آموزشی

45

35

15

55

40

15

پژوهشی

25

30

40

25

35

50

نوآوری و فناوری

20

25

35

10

15

25

مسئولیت­پذیری اجتماعی

10

10

10

10

10

10

 

 

 • بخش آموزشی

ماده 1: نحوه محاسبه امتیاز آموزشی

سهم امتیاز آموزشی برای همه مقاطع تحصیلی تنها از معدل دانشجو در همان مقطع تحصیلی تأثیر می­پذیرد.

نحوه محاسبه امتیاز معدل:

 • معدل کل 17 تا 20: امتیاز معدل از صد 100

ضریب معدل دانشگاه برای دانشگاه­های سطح یک برابر 1/1 و برای سایر دانشگاه ها برابر 1 می­باشد.

دانشگاه‌های سطح یک: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبائی

*مدرک مورد نیاز: تصویر کارنامه تحصیلی به همراه ریزنمرات

 

 

 • بخش مستندات پژوهشی

عناوینی که در این بخش مورد ارزیابی و داوری قرار می­گیرند، به تفکیک میزان اثرگذاری در جدول 2 ذکر شده­اند.

جدول (2) سقف امتیازهای پژوهشی برای مقاطع مختلف (مجموع امتیاز هر مقطع تحصیلی 100 درنظر گرفته شده است)

رشته تحصیلی

فعالیت پژوهشی

سقف امتیاز برای همه مقاطع تحصیلی

فنی مهندسی و علوم پایه

مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها

55

تألیف یا ترجمه کتاب

20

کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر

25

علوم انسانی و هنر

مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها

50

تألیف یا ترجمه کتاب

20

کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر

30

 تبصره 1: کلیه فعالیت‌های پژوهشی باید مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد.

تبصره 2: همایش‌های داخلی و بین‌المللی باید مورد تائید معاونت پژوهشی دانشگاه باشند. گواهی حضور و ارائه کنفرانس‌های داخلی و خارجی الزامی بوده و در مجموع حداکثر سه مقاله از کنفرانس­ها پذیرفته خواهد شد.

تبصره3: ارسال فایل نسخه الکترونیکی منتشر­شده مقاله الزامی است.

تبصره4: مقالات و کتاب‌ها حتما باید به مرحله چاپ رسیده باشند و عناوین تحت داوری مورد پذیرش نیستند.

ماده2: امتیاز مقالات چاپ شده

تبصره 1: سقف تعداد مقالات دریافتی پنج مقاله به انتخاب دانشجو می‌باشد.

جدول (3) محاسبه امتیازات مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ملاحظات

سقف ضریب امتیاز

نوع مجله

امتیاز این مقالات استثناء می‌باشد.

20

مجلات Nature و Science

مقالات چاپ شده در مجلات ۱٪  برتر در هر حوزه موضوعی که بر اساس دسته‌بندي JCR  منتشر می‌شود.

12

مقالات در مجلات 1% برتر

مقالات چاپ شده در مجلات 10% برتر در هر حوزه موضوعی که بر اساس دسته‌بندي JCR  منتشر می‌شود.

10

مقالات در مجلات 10% برتر

بر اساس سایت

Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago

6

ISI + Q1

بر اساس سایت

Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago

5

ISI + Q2

IF ³1

4

 سایر مقالات ISI

IF < 1

3

مجلات علمی پژوهشی معتبر که در وزارتین نمایه شده باشد.

فارسی = 2

انگلیسی = 3

ISC, JCR

مجلات علمی پژوهشی معتبر وزارتین که در SCOPUS و ISC نمایه شده باشد.

براساس عناوین پیشنهاد شده از طرف دانشکده یا گروه‌ها در حوزه‌های معماری، هنر و علوم انسانی و تائید معاونت پژوهشی دانشگاه

3

مجلات معتبر علمی پژوهشی غیر ISC (در زمینه‌های خاص)

مقالات کامل داوری شده

2

سایر مجلات معتبر علمی

همایش‌های بین‌المللی و ملی

خلاصه مقالات

1

همایش‌های معتبر بین‌المللی همایش معتبر ملی

* مدارک مورد نیاز: 1- تصویر صفحه اول مقالات چاپ شده در نشریات و همایش‌های علمی 2- تصویر صفحات اینترنتی نشان دهنده نمایه نشریه (ISC , Scopus , (ISI)WOS)، رتبه JCR نشریه (Q1 تا Q3) و رتبه نشریه در سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت عتف برای تمام مقالات

تبصره1: امتیاز تعلق گرفته برای هر مقاله برحسب سهم همکاری و تعداد همکاران مطابق جدول 4 خواهد بود.

جدول (4) تعیین سهم هر یک از همکاران از امتیازات پژوهشی(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

اول یا نویسنده مسئول

بقیه همکاران

1

100

——-

2

90

60

3

80

50

4

70

40

5

60

30

6 و بالاتر

50

25 ≥

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول شماره 3 در ضریب به­دست آمده از جدول شماره 4 در امتیاز ” مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها ” موجود در جدول 2، سهم امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات و همایش‌ها می­باشد.

ماده 3: امتیاز تألیف یا ترجمه کتاب

جدول (5) سهم امتیاز تألیف یا ترجمه کتاب (مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ردیف

نوع فعالیت

سقف ضریب امتیاز

چاپ انتشارات دانشگاهی

چاپ انتشارات غیر دانشگاهی

1

تألیف کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

33

15

2

ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

20

8

3

گردآوری کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

20

8

* مدارک مورد نیاز: تصویر صفحه اول شناسنامه کتاب­های تألیفی و فهرست کتاب‌های تألیفی، ترجمه و تألیف یک فصل کتاب

تبصره1: تمامی کتاب‌ها باید به مرحله چاپ رسیده باشند و دارای کد رهگیری (شابک) باشند.

تبصره2: برای تالیف و گردآوری کتاب به زبان خارجی ضریب 3/1 اعمال می‌شود.

تبصره3: تالیف و گردآوری یک فصل یا چند فصل به زبان خارجی امتیازی معادل ترجمه دانشگاهی دارد.

تبصر4: تعیین سهم هریک از همکاران در نوشتن کتاب معادل جدول 4 می‌باشد.

تبصره 5: سقف تعداد کتب دریافتی سه کتاب به انتخاب دانشجو می‌باشد.

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول شماره 5 در ضریب به­دست آمده از جدول شماره 4 در امتیاز ” تألیف یا ترجمه کتاب ” موجود در جدول 2، سهم امتیاز تألیف یا ترجمه کتاب می­باشد.

ماده 4: کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر داخلی و بین‌المللی

به هرمورد گواهی کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر داخلی و بین‌المللی مورد تائید بنیاد ملی نخبگان مطابق با جدول 6  امتیاز دهی خواهد شد.

تبصره: سقف تعداد گواهی­های دریافتی سه گواهی به انتخاب دانشجو می‌باشد.

جدول (6) نحوه محاسبه امتیازها در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ردیف

عنوان جشنواره­ها و مسابقات معتبر

سقف ضریب امتیاز برای همه مقاطع تحصیلی

رتبه1

رتبه2

رتبه3

1

جشنواره جوان خوارزمی (بخش دانشجویی)، جشنواره فارابی (بخش جوان- قسمت رقابتی) و جشنواره دانشجوی نمونه کشوری، المپیاد علمی دانشجویی

33

27

20

2

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، مسابقه ریاضی دانشجویی کشور، کتاب سال دانشجویی و کتاب سال جمهوری اسلامی

27

20

13

3

مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران (بخش دانشجویی)، مسابقات ملی فناوری نانو (دانشجویی)، جشنواره بین­المللی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب، جشنواره ملی ایده‌های برتر، مسابقات برنامه‌نویسی ACM، جشنواره منطقه‌ای اختراعات رویش، جشنواره بورس ایده‌ها، مسابقه ملی ره­نشان و …

20

13

7

* مدارک مورد نیاز: تصویر گواهی رسمی کسب رتبه در جشنواره علمی از دبیرخانه جشنواره

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول شماره 6 در امتیاز ” کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر ” موجود در جدول 2، سهم امتیاز کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات معتبر می­باشد.

 

 

    بخش نوآوری و فناوری

عناوینی که در این بخش مورد ارزیابی و داوری قرار می­گیرند، به تفکیک میزان اثرگذاری در جدول7 ذکر شده­اند.

جدول (7) سقف امتیازهای نوآوری و فناوری برای مقاطع مختلف (مجموع امتیاز هر مقطع تحصیلی100 درنظر گرفته شده است)

نوع فعالیت

سقف امتیاز برای همه مقاطع تحصیلی

ثبت اختراع

25

کارآفرینی

75

ماده 5: ثبت اختراع

هر مورد ثبت اختراع تأیید شده بر اساس نظر داوران و با توجه به جدول شماره 8 امتیازدهی خواهد شد.

جدول (8) ضریب امتیاز ثبت اختراع داخلی یا خارجی براساس وضعیت اختراع / محصول (مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

وضعیت اختراع / محصول

سقف ضریب امتیاز

تأییدیه (های) اخذ شده

ثبت حقوقی در اداره ثبت اسناد و مرکز مالکیت­های معنوی

10

مراجع ذی­صلاح نظیر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران/ بنیاد ملی نخبگان/ وزارت بهداشت

20

ثبت اختراعات در خارج از کشور

50

* مدارک مورد نیاز: تصویر گواهی ثبت اختراع به همراه تأییدیه علمی از مراجع ذی­صلاح

تبصره 1:  حـداکثر دو مـورد ثبت اختراع از دانشجویان همه مقاطع تحصیلی قابل پذیرش است.

هر مورد ثبت اختراع تأیید شده بر اساس نظر داوران و با توجه به جدول شماره 8 امتیازدهی خواهد شد.

هـر مـورد ثـبت اخـتراع تأیید شـده مـشابـه بـا مـقالات علمی بین همکاران تقسیم می‌شود.

تبصره 2: در هر مورد ثبت اختراع هم­زمان داخلی و خارجی، تنها به یک تأئیدیه امتیازدهی خواهد­شد.

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول شماره 8 در ضریب به­دست آمده از جدول شماره 4 در امتیاز ” ثبت اختراع ” موجود در جدول 7، سهم امتیاز ثبت اختراع می­باشد.

ماده 2: کارآفرینی و مهارت‌های آن

جدول (9) نحوه محاسبه امتیازات در بخش کارآفرینی و مهارت­های آن(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

 

عنوان

سقف ضریب امتیاز

مدارک

تنها یکی از این موارد ارسال شود.

عضو موسس (سهامدار) واحد فناور (مستقردر مرکز رشد)

10

تصویر گواهی معتبر از واحد فناور مستقر در مرکز رشد

عضو موسس (سهامدار) شرکت خلاق

12

· تصویر گواهی معتبر مبنی بر خلاق بودن شرکت

· تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

 

عضو موسس (سهامدار) شرکت دانش بنیان

40

·  تصویر گواهی معتبر دال بر دانش­بنیان بودن شرکت

·  تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

 

فناوری های مورد تائید ایران تک هاب

TRL3

تصویر گواهی معتبر از پارک علم و فناوری گیلان

پروژه­های ارتباط با صنعت دانشگاه

پروژه کوچک با مبلغ کمتر و یا مساوی یک میلیارد ریال:
5

تصویر گواهی رسمی از مدیریت امور فناوری دانشگاه برای طرح­های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی با ذکر تأیید سقف مبلغ قرارداد (و یا تصویر گواهی رسمی از مدیریت امور فناوری دانشگاه برای دستاوردهای پژوهشی تجاری­سازی شده با ذکر درآمد اختصاصی دانشگاه)

پروژه متوسط با مبلغی بین یک تا سه میلیارد ریال:
8

پروژه بزرگ با مبلغ بیش از سه میلیارد ریال:
10

برگزیدگان رویدادهای استارتاپی

5

تصویر گواهی معتبر از جانب برگزار کننده رویداد (مراکز رشد، پارک­های علم و فناوری و شتابدهنده­های

دانشگاهی).

راه اندازی شرکت با فعالیت­های اقتصادی در منطقه خود (روستا یا شهرستان)

5

تصویر گواهی ثبت شرکت (و یا تصویر گواهی معتبر مبنی بر راه­اندازی شرکت دارای فعالیت­های

اقتصادی در روستا یا شهرستان محل سکونت یا تحصیل) ۲- تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

مجموع حاصل­ضرب ضریب­های به­دست آمده از جدول شماره 9 در امتیاز ” کارآفرینی” موجود در جدول 7، سهم امتیاز کارآفرینی می­باشد.

 

 

    بخش مسئولیت‌پذیری اجتماعی

محاسبه امتیازهای مربوط به بخش مسئولیت­پذیری اجتماعی مطابق جدول شماره 10 محاسبه می­گردد.

لازم به یادآوری است که مجموع حاصل­ضرب ضریب­های به دست­آمده از جدول شماره 10 در امتیاز “بخش مسئولیت­پذیری اجتماعی” موجود در جدول 1، سهم امتیاز این بخش را شکل می­دهد.

تبصره: برای هر کدام از موارد ذکر­شده در جدول شماره 10، ارائه یک مدرک کافی است.

جدول (10) نحوه محاسبه امتیازات در بخش مسئولیت­پذیری اجتماعی (مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

نوع فعالیت

بخش بندی

سقف ضریب امتیاز

فعالیت‌های عام المنفعه

مشارکت اجتماعی در حوادث و بحران‌ها

7

شرکت در گروه‌های جهادی

7

تشکیل و همکاری در خیریه

7

 

بین‌المللی

ملی

استانی

دانشگاهی

فعالیت‌های فرهنگی

فعالیت‌های قرآنی

حفظ قرآن

10

8

6

4

مفاهیم و تفاسیر

8

6

4

3

قرائت

6

3

2

1

کتاب

تالیف

8

ترجمه

6

گردآوری

4

 

بین‌المللی

ملی

استانی

دانشگاهی

جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی ورزشی

نهج البلاغه

6

3

2

1

مسابقات ورزشی

10

8

5

3

جشنواره هنری و ادبی

8

5

3

2

 

سایر فعالیت­ها

مقاله فرهنگی

5

عضویت در نهادها دانشجویی

6

سایر

2

طلاب حوزه‌های علمیه

طلاب حوزه های علمیه

شرایط عمومی داوطلبان:

1- هر طلبه صرفاً یکبار در بخش نخبگانی جایزه البرز می‌تواند بعنوان برگزیده انتخاب گردد.

2- حداقل معدل کل جهت شرکت در این رویداد، برای طلبه­های سطوح دو تا چهار و بالاتر از آن به ترتیب 17 می­باشد.

3- حداقل سطح مورد نیاز جهت شرکت در این رویداد، سطح دو طلبگی است.

4- شرط سنی شرکت در این رقابت حداکثر 60 سال می‌باشد.

5- شرط لحاظ تمامی فعالیت‌ها، انجام آن در پنج سال منتهی به بررسی خواهد بود.

6- طلبه­های دارای سابقه محکومیت قطعی از مراجع قانونی ذی‌ربط در سطح مربوطه امکان شرکت در این رقابت را ندارند.

 

 

نکات قابل ملاحظه:

 • قویاً تأکید می‌شود متقاضیان، با مطالعه دقیق شیوه‌نامه و راهنماهای مرتبط، از بارگذاری اطلاعات نامعتبر و نامربوط در سایت خودداری نمایند.
 • در صورتی که در هر مرحله از بررسی مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطلاعاتی نامعتبر و خلاف واقع بارگذاری کرده است، علاوه بر محرومیت دائم از جایزه البرز، حق پیگیری حقوقی موضوع برای بنیاد فرهنگی البرز محفوظ خواهد ماند.
 • بنیاد البرز با اطلاع‌رسانی به جامعه هدف طلاب، شرایطی را ایجاد خواهد کرد که طلاب واجد شرایط چند برابر ظرفیت مستقیماً توسط کمیته حوزوی بنیاد مورد ارزیابی واقع شوند.
 • تفسیر شرایط، تشخیص صلاحیت­ها و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوع آیین نامه، صرفا بر عهده دبیرخانه جایزه البرز می­باشد.

 

 

 • سهم امتیازات هر بخش:

ماده 1:  فرآیند شناسایی استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه کشور

جدول (1) سهم بخش­های مختلف برای امتیازدهی در مقاطع مختلف (اعداد بر حسب درصد می­باشند)

ردیف

نوع بخش

سطح 2

سطح 3

سطح4

بالاتر از سطح4

1

فعالیت­های آموزشی

45

40

25

20

2

فعالیت­های پژوهشی

20

30

50

65

3

مسئولیت­های اجتماعی

35

30

25

15


جدول (2) سهم شاخص­های مرتبط با هر فعالیت برای امتیازدهی (مجموع نمرات هر ردیف برابر 100 می­باشد)

ردیف

عنوان فعالیّت یا ویژگی

امتیاز

 

فعالیت‌های آموزشی

معدل آخرین مقطع تحصیلی

30

تدریس

45

مسابقات علمی آموزشی (المپیاد)

15

نمره آزمون زبان انگلیسی

5

نمره آزمون زبان عربی

5

 

فعالیت‌های پژوهشی

کتاب

30

مقاله

15

پایان‌نامه

20

ارائه کرسی

6

برگزیدگی در رویدادهای معتبر حوزوی

19

برگزیدگی در رویدادهای معتبر حوزوی

10

 

مسئولیت­های اجتماعی

فعالیت‌های تبلیغی

تبلیغ

5

مشاوره

4

تبلیغ مکتوب

5

تبلیغ در رسانه

6

تبلیغ در فضای مجازی

7

تولید نرم افزار

6

برگزیدگی در رویدادهای معتبر فرهنگی و تبلیغی

5

مدیریت فرهنگی و تبلیغی

7

فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

40

فعالیت‌های ورزشی

5

 

 

 

ماده 2: شرایط و فعالیت‌های علمی(آموزشی و پژوهشی)

الف) فعالیت‌های آموزشی:

جدول 3) ضریب امتیازات آموزشی(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ردیف

عنوان

سقف ضریب امتیاز

 

100

 

1

معدل آخرین مقطع تحصیلی

 

2

تدریس در حوزه

(به ازای هر دو نیم‌سال)

50

35

25

20

 

3

   مسابقات علمی آموزشی(المپیاد)

 (حداکثر دو مورد ارائه گردد)

رتبه اول

50

 

رتبه دوم

40

 

رتبه سوم

30

 

رتبه چهارم

20

 

رتبه پنجم

10

 

4

نمره آزمون زبان انگلیسی

نمره­دهی براساس جدول شماره 4

 

5

نمره آزمون زبان عربی

نمره­دهی براساس جدول شماره 5

 

جدول 4)  نحوه محاسبه ضریب امتیاز آزمون زبان انگلیسی و عربی(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

زبان عربی (تهران – جامعه المصطفی)

MSRT

 (MCHE)

IELTS

(Equivalent)

TOEFL

(IBT)

TOEFL

(Computer)

TOEFL PAPE

(TOLIMO)

سقف ضریب امتیاز

100-90

100-90

0/9-7

120-96

300-250

680-600

100

89-85

89-85

9/6-5/6

95-86

249-232

599-575

90

84-80

84-80

4/6-6

85-76

231-213

574-550

80

79-75

79-75

9/5-5/5

75-66

212-196

549-525

70

74-70

74-70

4/5-5

65-56

195-173

524-500

55

69-65

69-65

9/4-5/4

55-46

172-152

499-475

40

64-60

64-60

4/4-4

45-36

151-133

474-450

25

59-50

59-50

9/3-5/3

35-29

132-113

449-425

10

تبصره: مدارک سایر زبان‌ها به صورت ویژه در کمیته ارزیابی بررسی می‌شود.

 

ب) فعالیت‌های پژوهشی:

جدول 5) ضریب امتیازات پژوهشی(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ردیف

عنوان فعالیت علمی

حداکثر ضریب امتیاز برای هر مورد

1        

کتاب

(حداکثر سه مورد ارائه گردد)

کتاب برگزیده کتاب سال حوزه/جمهوری

34

کتاب علمی

28

تصحیح کتاب

25

ترجمه کتاب علمی

12

2        

مقاله

(حداکثر پنج مورد ارائه گردد)

مقاله علمی پژوهشی

20

مقاله علمی ترویجی و تخصصی

10

مقاله علمی اطلاع رسانی

3

3        

پایان‌نامه

پایان‌نامه سطح 4

60

پایان‌نامه سطح 3

40

4        

ارائه کرسی

(حداکثر پنج مورد ارائه گردد)

ارائه کرسی نوآوری

20

ارائه کرسی نقد

14

ارائه کرسی مناظره/ آزاداندیشی

6

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

5        

برگزیدگی در رویدادهای معتبر حوزوی

(حداکثر پنج مورد ارائه گردد)

جشنواره علامه حلی در سطح کشوری

کتاب و پایان‌نامه

17

14

11

مقاله و تحقیق پایانی

11

8

5

جشنواره علامه حلی در سطح مدرسه و استان

کتاب و پایان‌نامه

14

11

8

مقاله و تحقیق پایانی

8

5

2

کتاب سال حوزه

کتاب و پایان‌نامه

20

17

14

6        

برگزیدگی در رویدادهای معتبر ملی

(حداکثر سه مورد ارائه گردد)

جشنواره فارابی، کتاب سال جمهوری و…

34

28

22

تبصره 1: ارائه مستندات معتبر برای کلیه فعالیت‌های پژوهشی الزامی می‌باشد.

 

 

 

 

 

تبصره 2: امتیاز فعالیت‌های پژوهشی مشترک، با توجه به جایگاه و سهم پژوهشگر، مطابق جدول 6 تعیین می‌شود.

جدول 6) تعیین سهم هر یک از همکاران از امتیازات پژوهشی(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

اول یا نویسنده مسئول

بقیه همکاران

1

100

——-

2

90

60

3

80

50

4

70

40

5

60

30

6 و بالاتر

50

25 ≥

حاصل­ضرب ضریب به­دست آمده از جدول 5 در ضریب به­دست آمده از جدول 6، سهم امتیاز آن بخش خواهد بود.

 

 

 

ماده 3: فعالیت‌های تبلیغی

جدول 7) ضریب امتیازات فعالیت‌های تبلیغی (مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

ردیف

نوع تبلیغ

واحد محاسبه

حداکثرضریب امتیاز برای هر واحد

سقف امتیازات

1        

تبلیغ

30 روز (حداکثر 3000 روز)

1

10

2        

مشاوره

1 جلسه (حداکثر 100 جلسه)

1

5

3        

تبلیغ مکتوب

هر جلد کتاب(حداکثر سه مورد ارائه گردد)

15

 

هر مقاله(حداکثر سه مورد ارائه گردد)

10

 

جزوه، بروشور و …. (حداکثر سه مورد ارائه گردد)

8

 

4        

تبلیغ در رسانه

هر برنامه رسانه‌ای (تنها یک مورد ارائه گردد)

تلوزیونی سراسری

100

 

تلویزیونی استانی و رادیویی سراسری

80

 

رادیویی استانی

50

 

5        

تبلیغ در فضای مجازی

تولید محتوا(متن، عکس‌نوشته …) (حداکثر 8 مورد ارائه گردد)

5

 

مدیریت سایت، شبکه‌های اجتماعی و…(حداکثر 3 مورد ارائه گردد)

20

 

6        

تولید نرم افزار

به ازای هر محصول (حداکثر دو مورد ارائه گردد)

50

 

7        

برگزیدگی در رویدادهای معتبر  فرهنگی و تبلیغی(حداکثر سه مورد ارائه گردد)

بین‌المللی

34

 

ملی

25

 

استانی

18

 

8        

مدیریت فرهنگی و تبلیغی

مدیریت مسجد(هر سال و حداکثر سه سال)

9

 

تأسیس و مدیریت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

19

 

مدیریت سازمان­ها و نهادهای فرهنگی (هر سال و حداکثر سه سال)

9

 

مدیریت گروه‌های تبلیغی(هر سال و حداکثر سه سال)

9

 

تبصره 1: ارائه مستندات معتبر برای کلیه فعالیت‌های تبلیغی الزامی می‌باشد.

 

 

 

ماده 4: فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

     الف) امتیاز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

جدول 8) امتیازات فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

 

رديف

عنوان فعاليت

سقف ضریب امتياز

رتبه1

رتبه2

رتبه3

1

فعاليت‌هاي قرآني

حفظ قرآن

نفر اول تا سوم مسابقات بين‌المللي ايران، عربستان، مصر و امارات متحده عربی

14

10

7

نفر اول تا سوم مسابقات سراسري/ كشوري (سازمان اوقاف و امور خيريه و مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه)

7

5

3

به ازاي هر جزء

0.3

مفاهيم و تفسير قرآن

نفر اول تا سوم مسابقات بين‌المللي

14

9

6

نفر اول تا سوم مسابقات سراسري/كشوري (سازمان اوقاف و امور خيريه و مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه)

9

6

4

قرائت قرآن

نفر اول تا سوم مسابقات بين‌المللي ايران و مالزي

5

2

1

نفر اول تا سوم مسابقات سراسري/كشوري (سازمان اوقاف و امور خيريه)

3

1

0.5

نفر اول تا سوم مسابقات سراسري/كشوري مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه

2

0.5

0.3

2

حفظ نهج‌البلاغه

كل

7

دو سوم

3

يك سوم

2

3

عضویت در نهادها و تشکل های فرهنگی(به ازای هر سال و حداکثر سه سال)

5

 

سطح ملی و بین­المللی

سطح شهرستان و استان

4

فعالیت‌های خیریه و عام المنفعه و مشارکت اجتماعی در بحران‌ها (ذکر یک مورد برای هرکدام کافی است)

امدادگری فرهنگی و اجتماعی و همکاری با نهادهای رسمی

3

1

مشارکت اجتماعی در حوادث و بحران‌ها

3

1

تعاون در خیر و فعالیت در امور خیریه

3

1

یاری رساندن به نیازمندان و محرومان

3

1

تأسیس، ساماندهی و مدیریت گروه‌های امدادی و جهادی

3

1

               

 

 

ب) امتیاز فعالیت‌های ورزشی:

جدول 9) امتیاز فعالیت‌های ورزشی(مقادیر در عدد 100 ضرب شده­اند)

نوع فعالیت

سطح

سقف ضریب امتیاز

مرجع تأیید

طلا

نقره

برنز

کسب مقام قهرمانی ورزشی

(حداکثر سه مورد ارائه گردد)

بین المللی- جهانی

23

20

15

ادارات تربیت بدنی و فدراسیون‌های ورزشی

ملی

15

13

10

استانی

10

8

5

مدیریت و ترویج فعالیت‌های ورزشی در حوزه

حوزه‌های علمیه (به ازای هر سال و حداکثر سه سال)

10

معاونت ذی‌ربط در مراکز مدیریت حوزوی

 

فناوران برتر کشور

فناوران برتر کشور

تعاریف:

فناوری: به هر نوآوری، اختراع، اکتشاف و کاربردی از علم که برای حل یک مشکل پدید آمده اطلاق می­گردد.

فناور: به هر فرد مخترع، مکتشف و نوآور که با بهره­گیری از توان علمی خویش برای حل مشکلی به­پا خواسته است فناور گفته می­شود.

شرایط عمومی شرکت در جایزه:

 • فناوری­های مورد بررسی در این رویداد باید مربوط به دوره چهارساله منتهی به جایزه باشد.
 • هر فناور در صورت داشتن بیش از یک مورد فناوری با شرط فوق، تنها مجاز به بارگذاری یک فناوری به انتخاب خود برای شرکت در این رویداد است.

تذکر: در فناوری­های دارای مالک (مالکان) و فناور (فناوران) متعدد، کافی است یک نماینده از گروه مالک (مالکان) و فناور (فناوران) اقدام به ثبت­نام در رویداد نماید. در این صورت فرم رضایت­نامه الکترونیکی از بقیه گروه مالک (مالکان) و فناور (فناوران) در سامانه بارگذاری شود. برای برندگان نهایی این جایزه، ارسال فیلم اعلام رضایت همه مالکان برای دبیرخانه بنیاد البرز الزامی است.

نکات قابل ملاحظه:

 • افراد انتخاب شده نباید قبلا این جایزه را دریافت کرده­باشند.
 • قویاً تأکید می‌شود متقاضیان، با مطالعه دقیق شیوه‌نامه و راهنماهای مرتبط، از بارگذاری اطلاعات نامعتبر و نامربوط در سایت خودداری نمایند.
 • در صورتی که در هر مرحله از بررسی مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطلاعاتی نامعتبر و خلاف واقع بارگذاری کرده است، علاوه بر محرومیت دائم از جایزه البرز، حق پیگیری موضوع به صورت حقوقی برای بنیاد فرهنگی البرز محفوظ خواهد ماند.
 • تفسیر شرایط، تشخیص صلاحیت­ها و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوع آیین نامه، صرفا بر عهده دبیرخانه جایزه البرز می­باشد.
 • اطلاعات ثبت نام:

اطلاعاتی که حین ثبت نام از داوطلبان دریافت می­گردد در 11 بخش ذکر­شده در جدول 1 آورده شده است. اطلاعات بازیابی­شده از جدول شماره 1 مطابق جدول شماره 2 نمره­دهی خواهند شد.

جدول (1) اطلاعات دریافتی حین ثبت­نام

ردیف

عنوان بخش

مصادیق هر بخش

1

تخصص و تجارب

سطح تحصیلات/ سابقه کار مربوط

2

افتخارات کسب شده فناوری

افتخارات ملی و بین­المللی1

3

اجرای طرح و محصولات فناورانه (غیر از محصول محوری)

معرفی محصول/ میزان پیشرفت طرح2

4

فناوری (در محصول محوری)

میزان پیشرفت

5

نوآوری (در محصول محوری)

سطح آمادگی فناوری(TRL)/ ثبت اختراع محصول3

6

وضعیت بازار

وضعیت قرارداد فروش4/ میزان فروش5

7

مالی

دوره بازگشت سرمایه6/ درصد مشارکت صاحب طرح7

8

تأثیرات اجرایی طرح

میزان تأثیر در جهت رفع آلام بشری8

9

مجوزها و استانداردها

استاندارها9 ، مجوز ها (بهره برداري /توليد) و تاییدیه های اخذ شده10/ عناوین و رتبه های کسب شده11

10

مستندات و تألیفات مرتبط با طرح

تألیف کتاب و مقاله مرتبط12

11

ساختار حقوقی و نیروی انسانی

رویکرد گروهی در تجاری­سازی و میزان اشتغال­زایی طرح و محصول فناورانه

 

1- جشنواره های معتبر بين المللي معتبر مورد تاييد انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري می باشند. جشنواره های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی، فارابی، شیخ بهایی، علم تا عمل، رازی، مسابقات ملي مهارت، رویش بنیاد ملی نخبگان و ایده های برتر(برگزارشده توسط پارك يزد) می باشند.

2- منظور از سایر طرح های فناورانه، دیگر طرح های اجرا شده و یا در دست اجرا توسط مجری به غیر از طرح اصلی ارائه شده، اما مرتبط و هم راستا با آن می باشد.

3- تاييد علمي از مراجع منطقه ای مالكيت فكري استان ها، بنیاد ملی نخبگان (سطح ۳) و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي. سهم فناور باید حداقل ۴۰ درصد اختراع باشد.

4- تعریف فروش تجاری و فروش نمونه متناسب با زمینه و نوع هر محصول مدنظر می باشد. بازه زمانی مورد ارزیابی پنج سال مالی منتهی به سال جاری می باشد.

5- بازه زمانی مورد ارزیابی پنج سال مالی منتهی به سال جاری می باشد.(گردش مالي ذكر نگردد.)

6- در صورت ارائه اسناد قابل استناد از سوی متقاضی و امکان محاسبه «نرخ بازگشت سرمایه» این شاخص میتواند جایگزین شاخص دوره بازگشت سرمایه گردد.

7-  سهم آورده صاحب طرح با لحاظ نمودن طرح های بزرگ، کوچک و متوسط ارزیابی می شود.

8- بازیافت پسماندها، کاهش آلودگی های زیست محیطی، تولید محصولات دوستدار محیط زیست و ….، از جمله موارد مورد توجه در این شاخص می باشند.

9-  شامل استانداردهای داخلی، استانداردهای بین­المللی بدون مقصد صادراتی و استانداردهای بین­المللی با مقصد صادراتی. تشخیص معتبر بودن استاندارد های بین المللی به عهده کمیته داوری فناوران برتر در دبیرخانه علمی بنیاد البرز می باشد. صرفاً استاندارد اخذ شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران معتبر می باشد.

10- تشخیص معتبر بودن مجوز ها و تاییدیه ها به عهده کمیته داوری فناوران برگزيده می باشد.

11- شامل جشنواره­های معتبر ملی و خارجی. این شاخص صرفاً مربوط به عناوین و رتبه های کسب شده توسط مجری طرح به واسطه طرح ارایه شده می باشد و مشمول دیگر طرح های اجرا شده توسط مجری نمی باشد. جشنواره های معتبر خارجی می بایست دارای تاییدیه از یکی از مراکز زیر باشند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی/ پارک علم و فناوری/ مراکز رشد  جشنواره های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی، فارابی، شیخ بهایی، علم تا عمل، رازی، مسابقات ملي مهارت، بنیاد ملی نخبگان و ایده های برتر (برگزارشده توسط پارك يزد) می باشند.

تبصره ۱: در مواردی که جشنواره ها رتبه های اول، دوم و سوم ندارند رتبه برگزيده به منزله رتبه اول است.

تبصره ۲: در مورد اعتبار سایر جشنواره های داخلی، منطقه ای و بین المللی کمیته داوری فناوران برتر در دبیرخانه علمی بنیاد البرز تصمیم گیری خواهد کرد.

12- آثار ترجمه ای مورد پذیرش می باشد که بین اثر ترجمه شده و تحصیلات مجری طرح همخوانی وجود داشته باشد. طرح کسب و کار می بایست شامل قسمت های مطالعات امکان سنجی و اقتصادی، مطالعات بازار، ویژگی های فنی محصول، برنامه زمانبندی تولید و برآورد هزینه های تولید باشد.

 

 

 • امتیازات داوری:

اطلاعات دریافتی از داوطلبان مطابق جدول 1، به گونه­ای بازیابی می­شود تا قابل امتیازدهی و داوری بوده و فهم رتبه­بندی را برای داوطلبان ساده­تر سازد. در جدول شماره 2 نحوه امتیاز­دهی به این اطلاعات آورده شده­است. در جدول 2، در هر ردیف تنها به یک مورد امتیاز تعلق می­گیرد که به انتخاب داوطلب می­باشد.

جدول (2) سقف امتیازات تعلق گرفته به فناوری براساس وضعیت آن

ردیف

وضعیت فناوری

سقف امتیاز

1

تازگی موضوع/ نوآوری

3

2

کسب مقام/ مدال/ رتبه در مجامع علمی و جشنواره­ها (در ارتباط با طرح ارائه شده)

جشنواره­های رازی، مطهری، خوارزمی، ابن­سینا

16

سایر جشنواره­ها

6

3

تأییدیه­ها، مجوزها و استانداردهای اخذ شده (شامل: ثبت حقوقی در اداره ثبت مالکیت­های معنوی، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، بنیاد ملی نخبگان، وزارت بهداشت، ثبت اختراعات در خارج از کشور، استانداردهای داخلی و بین­المللی و …)

ثبت حقوقی در اداره ثبت اسناد و مرکز مالکیت­های معنوی

8

مراجع ذی­صلاح نظیر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران/ بنیاد ملی نخبگان/ وزارت بهداشت

13

ثبت اختراعات در خارج از کشور

24

4

مرحله­ای که نوآوری در آن قرار دارد

(TRL)

تولید نمونه آزمایشگاهی/تحقیقاتی

3

تولید نمونه صنعتی (پایلوت)

10

تجاری­سازی

16

تولید محصول در مقیاس صنعتی(انبوه)

24

5

وسعت طیف کاربران

استانی

3

ملی

6

بین­المللی

12

6

همسو بودن فناوری با اولویت­های مشخص­شده در سند نقشه جامع علمی کشور

قرار گرفتن فناوری در گروه اولویت­های الف

15

قرار گرفتن فناوری در گروه اولویت­های ب

10

قرار گرفتن فناوری در گروه اولویت­های ج

5

8

مستندات و تألیفات مرتبط با طرح

چاپ مقاله در مجلات Nature و Science، 1% برتر و 10% برتر

3

چاپ مقاله در سایر مجلات خارجی

2

چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی

1

تألیف کتاب در انتشارات دانشگاهی

2

تألیف کتاب در انتشارات غیر دانشگاهی

1

9

میزان اشتغال­زایی و یا قابلیت آن

3