پروفسور علی کاوه

دارنده جایزه البرز

زاده ۱۳۲۶ تبریز

عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران

سال دریافت جایزه بنیاد البرز: ۱۳۵۱

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تبریز، ‌ ۱۳۴۸

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه لندن، ۱۳۵۰

دکترای مهندسی عمران از دانشگاه لندن، ۱۳۵۳

مدال درجه ۱ فرهنگی از وزارت علوم و آموزش عالی به خاطر احراز رتبه اول در هر چهار سال تحصیلی دوره کارشناسی مهندسی راه و ساختمان، ۱۳۴۷

بورس تحصیلی وزارت علوم و آموزش عالی برای دوره دکتری در امپریال کالج دانشگاه لندن، ۵۶-۱۳۵۲

جایزه پژوهشی برای انجام پژوهش نمونه از طرف وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۵۹

بورس ایران ـ انگلیس توسط وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۵۹

کتاب سال از طرف وزارت ارشاد اسلامی برای بهترین کتاب مهندسی تحت عنوان تحلیل سازه‌ها، ۱۳۶۶

جایزه پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۵

جایزه پژوهشی خوارزمی از وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۷۶

جایزه پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۶

جایزه مطبوعات از طرف وزارت ارشاد برای بهترین مقاله علمی، ۱۳۷۷

محقق نمونه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۸

کتاب سال از طرف وزارت ارشاد برای بهترین کتاب انگلیسی، ۱۳۷۹

مدال طلایی سال ۲۰۰۰ از طرف ABI ، ۱۳۸۱

جایزه پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۱

استاد نمونه ایران، برگزیده وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۸۲

پژوهشگر نمونه ایران، برگزیده وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۸۲

جایزه پروژه علمی در دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۲

استاد نمونه ایران، برگزیده وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۸۲

چهره ماندگار در مهندسی عمران از طرف فرهنگستان علوم، ۱۳۸۳

محقق برگزیده دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴

استاد نمونه ایران، برگزیده وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۸۶

محقق برتر دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶

استاد نمونه ایران برگزیده وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۸۶

محقق برتر دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۷

پژوهشگر رتبه اول جشنواره مهندسی عمران، ۱۳۸۸

نویسنده بهترین کتاب مهندسی عمران رتبه اول جشنواره مهندسی عمران، ۱۳۸۸

پژوهشگر رتبه اول بخش تحقیقات بنیادین در دومین جشنواره مهندسی عمران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۸

چهره ماندگار کرمان در جشنواره مهندس افضلی‌پور، ۱۳۸۸

کسب جایزه مرحوم علامه طباطبایی از طرف بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۰

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی عمران، ۱۳۹۲

پژوهشگر برتر کشور، ۱۳۹۳

پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۹۳

برگزیده در بخش کتب بین‌اللملی، ۱۳۹۳

اهم ویژگی‌های اختصاصی جایزه بنیاد البرز

برخی از ویژگی‌های انحصاری جایزه بنیاد البرز در مقایسه با جوایز متعدد حال حاضر کشور عبارتند از:

◄    با سابقه‌­ترین جایزه علمی کشور (بیش از نیم قرن قدمت)

◄    تنها جایزه علمی بر مبنای سنت حسنه وقف

◄    استقلال هویت و عدم وابستگی مادی به دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی

◄    تنها جایزه غیردولتی؛ بدون تحمیل هزینه‌ای برای حضور شرکت کنندگان

◄    قابلیت معرفی به عنوان نوبل ایرانی در تراز جوایز علمی معتبر جهان (بر اساس چشم انداز ترسیمی از سوی واقف)