در طول سال‌های طولانی و متمادیِ اعطای جایزه بنیاد البرز، شخصیت‌های برجسته بسیاری بوده و هستند که در دوران نوجوانی و تحصیلات مدرسه‌ای، ایام تحصیلات عالی و دانشگاهی و یا دوران انجام خدمات علمی، پژوهشی و هنری خود موفق به دریافت جایزه البرز شده‌اند. این عزیزانِ فرهیخته جوایز ارزنده دیگری نیز در زمینه فعالیت‌های خود و در گستره بین‌المللی دریافت نموده‌اند و از مفاخر جامعه بشری به شمار می‌آیند.

دکتر ایمان افتخاری

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳97

 

پروفسور مهدی محقق

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳93

 

پروفسور حجت عادلی

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳۵2

 

پروفسور نسرین معظمی

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳96

 

استاد علی اصغر تجویدی

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳56

 

دکتر محمدجعفر یاحقی

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳96

 

پروفسور سید حبیب فیروزآبادی

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳99

 

پروفسور ناصر سیم‌فروش

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳96

 

پروفسور علی کاوه

سال دریافت جایزه البرز: ۱۳51