بنیاد فرهنگی البرز

بنیاد فرهنگی البرز در طول حدود 60 سال فعالیت پر افتخار خود، همواره در مسیر شناسایی نخبگان و دانشمندان کشور و تقدیر از آن‌ها حرکت نموده است. مرحوم حسینعلی البرز، کلیدی ترین ابزار برای کاهش آلام بشری، ارتقای رفاه، اعتلای فرهنگ و ارتقای جایگاه و آبروی ایران را پیشرفت‌های علمی دانسته و همه دارایی خود را برای تحقق این آرمان بلند وقف کرده است.

بنیاد فرهنگی البرز: تأسیس در سال 1342 شمسی

بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ شمسی با هدف كمك به اشاعه فرهنگ كشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان بااستعداد ایرانی، از طریق اعطای “جایزه بنیاد البرز” به همت مردی خیراندیش و نیك‌سیرت، مرحوم حسینعلی البرز تأسیس و وقف گردیده که طی بیش از نیم قرن، چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را (که تعدادی از ایشان، هم‌اکنون نیز دارای مسؤولیت‌های حاکمیتی هستند)، مورد حمایت و تشویق قرار داده و این مهم طی سال های اخیر در قالب همایش های ملی با حضور مقامات علمی و مسؤولین كشوری محقق شده است.

 

مطابق اساسنامه جوایز این بنیاد به افراد ذیل اعطا می گردد:

۱.دانشمندان و پژوهندگان برگزیده ایرانی در داخل یا خارج از کشور که در رشته‌های مختلف موفق به کشف یا اختراعی شده باشند و باعث تسکین آلام بشری و رفاه زندگی انسانی و بالارفتن حیثیت ایرانی در جامعه جهانی گردند.

۲.سپاهیان ممتاز (دین؛ دانش؛ بهداشت؛ ترویج و آبادانی) در سطح كشور.

۳.دانش‌آموختگان برگزیده از بین رتبه‌های اول دوره (راهنمایی، دبیرستان، هنرستان، انستیتوتکنولوژی، دانشگاه‌ها) درسراسر كشور.

۴.نوجوانان و نوباوگانی برخوردار از ابتکار و ابداع و نبوغ و استعداد خاص

مرحوم البرز که در سال ۱۳۵۷ برای معالجه و انجام عمل جراحی به کانادا رفته بود، طی نامه‌ای در فروردین سال ۱۳۵۸ شمسی محضر امام خمینی(ره)، مسئولیت اداره موقوفه بنیاد فرهنگی البرز را با به ایشان واگذار نمود و باتوجه به توشیح حضرت امام(ره)، از آن سال تاکنون، بنیاد فرهنگی البرز تحت نظارت هیئت امنایی سازمان اوقاف و امور خیریه و در راستای عمل به نیّات مترقی واقف از طریق اعطای جایزه، به تشویق جوانان به تحصیل علم و تجلیل از مقام عالمان می‌پردازد.

مسؤولیت اداره موقوفه البرز پس از انقلاب اسلامی

مرحوم البرز که در سال ۱۳۵۷ برای معالجه و انجام عمل جراحی به کانادا رفته بود، طی نامه‌ای در فروردین سال ۱۳۵۸ شمسی محضر امام خمینی(ره)، مسئولیت اداره موقوفه بنیاد فرهنگی البرز را با به ایشان واگذار نمود و باتوجه به توشیح حضرت امام(ره)، از آن سال تاکنون، بنیاد فرهنگی البرز تحت نظارت هیئت امنایی سازمان اوقاف و امور خیریه و در راستای عمل به نیّات مترقی واقف از طریق اعطای جایزه، به تشویق جوانان به تحصیل علم و تجلیل از مقام عالمان می‌پردازد.