در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، تعداد پنج نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند.


شیوه نامه سال 1401

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد