در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1401، تعداد هفت نفر از طلاب برتر علوم دینی کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 500 میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند.


شیوه نامه سال 1401

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد