در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، تعداد 5 نفر از مخترعین جوان کشور با اهدای لوح و تندیس جایزه البرز و نیز جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 700 میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند.


شیوه نامه سال 1401

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد