طلبه برگزیده،

جایزه البرز 1401

  • نویسنده 5 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی
  • عضو جامعه نخبگانی حوزه علمیه خراسان در سطح سه و چهار
  • نفر اول رشته فقه و اصول مدرسه عالی نواب
  • ارزیاب مقالات و آثار پژوهشی
  • رئیس کارگروه علمی رشته تخصصی فقه و اصول تربت حیدریه