دانشجوی مقطع دکتری

رشته مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی

  • مولف یک عنوان کتاب شایسته تقدیر سال 1399
  • نویسنده مقاله برتر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران
  • کارآفرین برگزیده کشور در سال 1396 و 1397
  • کسب مدال طلای نمایشگاه بین المللی اختراعات روبونیت