پریسا مجاور

دانشجوی مقطع دکتری،

رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه

  • نویسنده 28 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی
  • پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی
  • نفر اول دکتری مهندسی مکانیک با معدل نهایی 83/19
  • برگزیده سه سال متوالی طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان
  • برگزیده دو دوره طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان