کیاوش هوشمندی

مقطع دکتری

رشته اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران

  • نویسنده 32 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی
  • ثبت 3 اختراع در زمینه پزشکی و دامپزشکی
  • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری عمومی سال 1396
  • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی سال 1400
  • برگزیده جایزه صیاد شیرازی بنیاد ملی نخبگان