انتخاب دانشمند منتخب جایزه البرز ۱۴۰۰ به عنوان چهره تاثیرگذار بیوتکنولوژی ۱۴۰۲

چهره تاثیرگذار بیوتکنولوژی کشور در سال جاری به روال دوره های گذشته همزمان با همایش ملی بیوتکنولوژی یکشنبه ۱۶ مهرماه در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی معرفی شد. در این مراسم، از خدمات دکتر امیرعلی حمیدیه، دانشمند منتخب جایزه البرز ۱۴۰۰ با حضور رئیس انجمن زیست‌فناوری، رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری و […]