طلاب حوزه‌های علمیه

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال ۱۳۹۹، تعداد هفت نفر از طلاب برتر علوم دینی کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ ۲۵ میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند.
این نفرات با همکاری مرکز امورنخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، مفتخر به کسب جایزه نوبل ایرانی گردیدند.


شیوه نامه سال ۱۴۰۰

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد

طلاب حوزه‌های علمیه

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال ۱۳۹۹، تعداد هفت نفر از طلاب برتر علوم دینی کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ ۲۵ میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند.
این نفرات با همکاری مرکز امورنخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، مفتخر به کسب جایزه نوبل ایرانی گردیدند.


شیوه نامه سال ۱۳۹۸

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد