دانشمندان

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال ۱۳۹۹، تعداد پنج نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ ۶۰ میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند.
این نفرات با همکاری بنیاد ملی نخبگان، مفتخر به کسب جایزه نوبل ایرانی گردیدند.


شیوه نامه سال ۱۴۰۰

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد

دانشمندان

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال ۱۳۹۹، تعداد پنج نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ ۶۰ میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند.
این نفرات با همکاری بنیاد ملی نخبگان، مفتخر به کسب جایزه نوبل ایرانی گردیدند.


شیوه نامه سال ۱۳۹۸

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد