میزان جایزه البرز 1401 در بخش نخبگان اعلام شد

بنابر اعلام بنیاد فرهنگی البرز، جایزه البرز ۱۴۰۱ در بخش نخبگان جمعاً چهار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

به مناسبت شصتمین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، در بخش نخبگان

اعلام آمار اولیه ثبت‌نام کنندگان جایزه‌البرز 1401 در بخش نخبگان از سوی دبیرخانه جایزه البرز

باتوجه به اتمام مهلت فراخوان جایزه البرز ۱۴۰۱ و پایان زمان ثبت نام افراد واجد شرایط، آمار اولیه ثبت نام کنندگان از سوی دبیرخانه جایزه البرز اعلام گردید.

بر این اساس، تعداد کل ثبت نام کنندگان در این فراخوان ۲۸۶۲